foto11

Verblijfskosten
Iedere gast betaalt voor het verblijf in de hospice een eigen bijdrage van ca. € 55,- per dag. Dit zijn de kosten voor het verblijf inclusief eten en drinken. Als iemand deze eigen bijdrage niet kan betalen, neem dan vooral contact met ons op. Dan wordt samen met de coördinator en het bestuur naar mogelijke oplossingen gezocht.

Wilt u weten of weten of de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt vergoed? Raadpleeg dan de website van de betreffende zorgverzekering.