foto4

In het Willem de Boer huis, Hospice Hoogeveen werken verschillende organisaties en disciplines met elkaar samen. De professionele zorgverlening is in handen van de eerstelijnszorg (huisarts, thuiszorg, fysiotherapie e.d.).

Thuiszorg organisatie Icare is verantwoordelijk voor de verpleegkundige, palliatieve zorg en hebben nauw contact met uw huisarts. Icare zorgt ervoor dat er altijd (dag en nacht) een verpleegkundige aanwezig of oproepbaar is. Het verpleegkundig team is gespecialiseerd in palliatief terminale zorg.

De coördinatoren zijn in dienst van Acanthis, een stichting die de coördinatoren en de vrijwilligers begeleidt door het geven van trainingen en cursussen. De coördinatoren zijn belast met de dagelijkse gang van zaken in het hospice. De vrijwilligers geven als mantelzorgers dagelijks van 07.00-23.00 uur hun aandacht en tijd aan de gasten en hun naasten.

Het Willem de Boer huis wordt geleid door het bestuur van de 'Stichting Hospice Hoogeveen en Omstreken'. Het bestuur is verantwoordelijk voor de huisvesting en voor het sluiten van contracten met professionele organisaties die verantwoordelijk zijn voor de medische zorg aan de gasten.

Het bestuur bestaat uit:
Dhr. B. Blanken (Voorzitter)
Mevr. M.T. Veldman-Tijsma (Secretariaat)
Dhr. H. Neumann (Penningmeester)
Dhr. E. Willems (Zorg zaken)
Mevr. M. Groot Obbink (PR & Communicatie)
Dhr. J. Pol (Huisvesting en Facilitaire zaken)

De stichting Vrienden Hospice Hoogeveen is een aparte stichting die zich inzet voor het werven van financiële steun voor het voortbestaan van de hospice in de regio midden en zuidwest Drenthe.

Privacy
Privacy staat hoog in het vaandel bij het Hospice. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Het Willem de Boer huis, Hospice Hoogeveen voldoet aan de AVG (Autoriteit Persoonsgegevens) wet.

Voorlichting
Het is belangrijk dat inwoners van Hoogeveen en in de regio midden en zuidwest Drenthe op de hoogte zijn van het bestaan en het hoe en wat van het Hospice. Daarom zijn medewerkers van het Hospice altijd bereid een presentatie te geven. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het is ook altijd mogelijk een bezoek te brengen, wel wordt het op prijs gesteld van te voren een afspraak te maken.