foto9

Het verblijf in de hospice is niet gericht op genezing maar op alles dat het leven nog zo aangenaam mogelijk kan maken. Er is aandacht voor lichamelijke klachten, gevoelens van angst en verdriet en vragen rondom leven en dood. Pijnbestrijding en comfort zijn daarbij van groot belang. De palliatieve terminale zorg gegeven door verpleegkundigen is maatwerk en afgestemd op wat voor u belangrijk is. Er is een zorgteam van professionals bij de hospice betrokken dat 24 uur per dag voor u klaar staat.

Eerste aanspreekpunt
De coördinatoren zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, geven leiding aan de vrijwilligers, houden het intake gesprek met u. Ook krijgt u informatie over de door de thuiszorgorganisatie geboden palliatieve terminale zorg, in de hospice van Hoogeveen.

Vrijwilligers
Een uitgebreid team van goed opgeleide vrijwilligers ondersteunt u en uw naasten daar waar gewenst. De vrijwilligers dragen bij aan de warme huiselijke sfeer in onze hospice en besteden veel aandacht en tijd aan de gasten. Zij doen hun bijzondere werk met veel warmte en bezieling.

Verpleegkundigen
De professionele verpleegkundige zorg wordt gegeven door een vast team van thuiszorgorganisatie Icare, bekend in de regio midden en zuidwest Drenthe. Zij zijn geschoold in het geven van palliatieve terminale zorg. Overdag is er een verpleegkundige, net zoals in de thuissituatie, op afroep aanwezig. 's Nachts is er van 23.00 tot 07.00 uur altijd een verpleegkundige in huis. De verpleegkundigen overleggen met de huisartsen over de medicatie en de nodige medische zorg aan de gasten.

Huisarts
Woont u in de gemeente Hoogeveen en Zuidwolde dan blijft uw eigen huisarts ook uw behandelaar in de hospice. Woont de eigen huisarts te ver buiten Hoogeveen, dan wordt er in overleg met u en uw eigen huisarts een passende huisarts in Hoogeveen gezocht.

Complementaire handelingen op maat
Naast het geven van palliatieve medische zorg bieden we complementaire (aanvullende) zorg aan , zoals hand- en voetmassage, muziektherapie, uiterlijke verzorging en aroma zorg. We passen deze handelingen alleen toe als de gast dat wenst en als het bijdraagt aan haar of zijn welbevinden. Mocht het nodig zijn om andere professionele zorgverleners in te schakelen zoals fysiotherapie, maatschappelijk werk of pastorale hulp dan zal, net zoals dat thuis gaat, contact met hen worden gezocht.

Tijdelijk verblijf
Wordt het geven van zorg aan een naaste familielid te zwaar of is er een korte adempauze nodig? Dan is een tijdelijk verblijf van iemand in terminale levensfase ook mogelijk in de hospice. De mantelzorgers worden dan voor een tijdje ontlast. Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de duur van het verblijf. Hierbij is een maximum van twee weken en het moet duidelijk zijn dat de gast weer naar huis, het ziekenhuis of verpleeghuis terug kan gaan.

Evaluatiegesprek
Ongeveer zes weken na het overlijden, wordt de familie een evaluatiegesprek aangeboden. In dit gesprek is er gelegenheid om samen terug te kijken op de periode die de geliefde in onze hospice verbleef. Er is ruimte om ervaringen en gevoelens van verdriet te bespreken.

Herdenkingsbijeenkomst
Jaarlijks organiseert onze hospice een herdenkingsbijeenkomst voor alle dierbaren van gasten die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens deze bijeenkomst worden de overledenen respectvol en liefdevol herdacht. Voor nabestaanden is er ruimte om zelf een bijdrage aan de dienst te leveren. Deze bijeenkomst wordt vaak als zeer troostrijk en waardevol ervaren.